Adviseurs / bemiddelaars / volmachten / banken / verzekeraars

  Klachten

  Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Fouten hoeft u natuurlijk niet te accepteren. Een fout meldt u bij degene die uw dossier heeft behandeld. Zo kunnen wij onze fout herstellen en hiervan leren. Van minstens even groot belang is dat u aangeeft wanneer u een klacht heeft. U kunt een klacht hebben wanneer wij niet goed of tijdig reageren op een gesignaleerde fout of wanneer u bijvoorbeeld vindt dat onze handelwijze of ons optreden ongepast is of de afrondiong van een opdracht te lang op zich laat wachten. Ook voor ons is het van belang hier zicht op te hebben en een dergelijke klacht in de toekomst te voorkomen.
  Als u uw klacht of opmerking met ons wilt delen dan stellen wij dit zeer op prijs!

  Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

  Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:
  • uw bedrijfsnaam, naam en adres,
  • uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mailadres
  • een duidelijke omschrijving van de klacht
  • de naam van het kantoor en/of de medewerker tegen wie de klacht zich richt
  • wanneer de klacht ontstond (datum)


  U kunt deze informatie opsturen naar info@bhbdullemond.nl. Wij doen ons uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Indien u onverhoopt toch een klacht heeft, dan weet u in ieder geval waar u terecht kunt voor de afhandeling van uw klacht!

  BHB Dullemond behandelt uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze:

  • Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij:
   óf telefonisch óf schriftelijk reageren om de klacht af te handelen, 
   óf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
  • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen tien werkdagen na ontvangst uw klacht afhandelen.
  • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie u te maken heeft.
  • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij deze willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.
  • Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@bhbdullemond.nl o.v.v. 'klacht niet behandeld conform werkwijze'.  

  Intranet

  Klik hier om in te loggen op onze website.

  Intranet

  E-mailadres:

  Wachtwoord:


  (Wachtwoord vergeten?)